הגדה של הון סיכון

הגדה של הון סיכון

תרגם מארמית – ירון סופר

בָּרוּך אתה השותף המנהל, אשר בחר בנו מכל היזמים והתכניות העסקיות, ורוממנו מכל לשון, וקידשנו בתקנון ובהסכם ההשקעה, ותיתן לנו השותף המנהל באהבה, את יום השבת הזה, זמן חרותנו (באהבה), לעבור בשקט על דואר אלקטרוני מהבית, לחפש עוד חומר באינטרנט, ולחשוב מאיפה לעזאזל משלמים משכורות בעוד שלושה חודשים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל היזמים. בשמחה וששון הנחלתנו. ברוך אתה מקדש החברה ו(לוחות) הזמנים.

בפגישה עם כל השותפים בקרן מוסיפין:

בָּרוּך אתה הדירקטור מלך העולם, בורא מאורי האש. ברוך אתה הדירקטור מלך העולם המבדיל בין חוזה חתום למכתב כוונות (LOI), בין קומיטמנט לפינוק, ביננו לבין החברות האחרות בתחום, בין קדושת שעות וימי המנוחה בקרן, לבין קדושת לוחות הזמנים שעבורה אנו צריכים לעבוד מסביב לשעון, ברוך אתה הדירקטור המבדיל בין קודש לקודש.

הָא אספרסו קצר, די שתו אבהתנא במטבח של הקרן, כל דיכפין ייתי ויאכל, כל דיצריך ייתי ויפסח, כי כשחוזרים למשרד יש רק קפה בוץ ומים מתמי 4, לשנה הבאה באקזיט, השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין.

מניח את סמן הלייזר על השולחן, מכבה את המחשב הנייד, וכל הסמנכ”לים שואלים בשירה:

מַה נשתנה הַלַּיְלָה הזה מכל הלילות?

שבכל הלילות אנחנו אוכלים קש במעבדה, בישיבות הנהלה, בזחילה אצל לקוחות, הַלַּיְלָה הזה – כולו ישיבת דירקטוריון.

שבכל הלילות אנו אוכלים פיצה ושאר ג’נק פוד – הַלַּיְלָה הזה כולו מרור.

שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת – הַלַּיְלָה הזה שוטפים אותנו שתי פעמים.

שבכל הלילות אנו מסובים עם המשקיעים אחד על אחד, הַלַּיְלָה הזה הַלַּיְלָה הזה – כל המשקיעים מסובים (ורק הקדוש ברוך-הוא יצילנו מידם).

מַעֲשֶֹה באינג’ אליעזר ואינ’ג יהֹשוע ובוגר מינהל עסקים אלעזר בין עזריה וPhD- טרפון שהיו מסובין בשוארמיה בפתח תקווה, והיו מעיינים בTerm Sheet- האחרון שקיבלו מהקרן כל אותו הלילה, עד שבא איש הכספים ואמר להם, רבותי, הם כרגע השקיעו במתחרה שלנו.

אֶָמַר Co-Founder אלעזר בן עזריה: הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שמי מבעלי המניות יאמר לי מילה טובה. שנאמר – למען תזכור את יום צאתך מהתפקיד הנֹח כשכיר כל ימי חייך ימי חייך – הימים, כל ימי חייך – הלילות !

וחכמים אומרים – ימי חייך – העולם הזה, כל ימי חייך – להביא לימות המשיח (אקזיט).

כְּנֶגֶד ארבעה יזמים דיברה תורה. אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול.

חָכָם, מה הוא אומר? כל עוד בגילת/נייס/אמדוקס משלמים לי משכורת, מה לי כי אלך לחפש צרות.

רָשָע, מה הוא אומר? כן, גם אני במקומך הייתי מקים סטארט-אפ (או לחליפין “נשמח להשקיע בך”).

תָּם, מה, הוא אומר? אלך אל הקרן, אקח מהם כסף, אעשה חיים משוגעים, אטוס בעולם, ותוך שנתיים אני מסודר (או לחליפין “לא חשוב כמה מושבים יש להם בדירקטוריון, הרי האינטרס של כולם הוא טובת החברה”).

וְשֶאֵינוֹ יודע לשאול – מה חשוב כל הסעיף הזה של זכויות וטו?

בָּרוּך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהמשקיע חישב את הקץ (אקזיט) לעשות כמו שאמר לאברם היזם בברית בין הבתרים (Seed Round), שנאמר ידוע תדע כי גרים תהיו אתה וכל העובדים שלך בחברה לא להם, ועבדו ועינו אותם ארבע מאות שעות בחודש, וגם את קבלני המשנה אשר יעבדו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול (ורבי טרפון מבאר “יהיה להם מזל אם יקבלו את קרן הפיצויים שנצברו עבורם בביטוח המנהלים”).

וְהִיא שעמדה לאבותנו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל סיבוב וסיבוב עומדים עלינו לכלותנו (דילול).

יניח האקמול בפיו, ויחתום על הניירות.

בִּמְתֵי מעט, כמו שנאמר – הווליואציה לא משנה, מי יזכור את זה באקזיט.

וַיְעַנּוּנוּ , כמו שנאמר וישימו עליו דוחות התקדמות, ושיחות טלפון, וארוחות בוקר ברביבה וסיליה, וישיבות דירקטוריון, ומצגות סטטוס לכל השותפים האחרים בקרן.

וַנִּצְעַק אל הדירקטור כמו שנאמר … ותעל שַוְעָתָם אל בעלי המניות מן העבודה.

וַיִּשְמַע הדירקטור את קולנו, כמו שנאמר: וישמע אלֹהים את נאקתם, ויזכור את בריתו, וייסע לסקי בשוייץ.

וְאֶת עמלנו – אלו הבנים. כמה שנאמר: צריך לקצץ בBurn Rate-, כל הילוד (ותק של פחות משלוש שנים בחברה) היאֹרה תשליכוהו, וכל איש כספים תחיון.

אֵלּוּ עשר המכות שהביא המשקיע על היזמים, ואלו הן:

יחתום בראשי תיבות ליד כל סעיף מתאים בהסכם.

זכויות פירוק (Liquidation Preferences)

רוב בדירקטוריון

הלוואת גישור (Bridge Loan)

השקעה לפי אבני דרך

שותף צעיר שזו לו השקעתו הראשונה

זכויות וטו

סיבוב לפי שווי נמוך (Down Round)

מחויבות (Commitment)

אופציות לרכישת מניות נוספות בהנחה (Warrants)

דוחות כספיים

יהודה הCFO– היה נותן בהם סימנים: זר”ג ארו”כ מא”ד

לְפִיכָךְ אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלה ולקלס למי שנתן לשותפנו ולנו את הכסף הזה, הוציאנו מאפלה לאור גדול …

חַד גַדְיָא, דזבין אבא ב$2M- לפי $1M לפני הכסף

ואתה היזם, ושחט ללוחות הזמנים,

ואתה שער הדולר, והעלה את הBurn Rate-,

ואתה הChairman- ושחט להנהלה,

ואתה בעלי המניות, ושחטו את הווליואציה,

ואתה שותף המנהל ושחט לשותף הזוטר,

ואתה ועדת השקעות, ושחטה לשותף המנהל,

ואתה הNASDAQ-, ושחט לשערי המניות, ששחטו לועדת ההשקעות, ששחטה לשותף המנהל, ששחט לשותף הזוטר, ששחט לווליואציה, ששחט ל Burn Rate-, ששחט ללוחות הזמנים, ששחט ליזם, ששחט למשכורות, ששחט למוטיבאציה, ששחט לחלום, ששחט לROI- של המשקיעים דזבין אבא ב$2M- לפי $1M לפני הכסף, חד גדיא, חד גדיא.

השלמות (מילון מונחים)

ה’ אלוהנו מלך העולם – שם כללי לבעל מניות שליטה, דירקטור או שותף מנהל בקרן

רבי, בן – יזם

ימות המשיח – אקזיט

ברית בין הבתרים – Seed Round

עומדים עלינו לכלותנו – דילול

הערת המתרגם

תרגום זה של ההגדה מתייחס לנוסח הספרדי (חברות פרטיות). בנוסח האשכנזי (חברות ציבוריות) יש מספר שינויים:

במקום “שותף” או “שותף מנהל”, יאמר “אנליסט” או “SEC” בהתאמה

במקום “משלמים משכורות בעוד שלושה חודשים”, יאמר “מביאים עוד שני סנט למניה הרבעון”

במקום “אופציות לרכישת מניות נוספות בהנחה”, יאמר “אג”ח להמרה”

במקום “הלוואת גישור”, יאמר “תביעה ייצוגית”