בשביל מה הוא נחוץ בכלל?

זה לקח כמעט חצי שנה,
תחילה, נגמר הדלק במכונית הראשונה.
אח"כ נגמר הדלק במכונית השניה ואמא נאלצה לנסוע לתחנת הדלק.
אח"כ הממיר של יס הפסיק להקליט חדשות, והסתבר שהדיסק שלו התמלא בתכניות.
כמה פעמים אפילו הלכתי לבית הספר ברגל.
אחרי חמישה חודשים התקשרו מהבנק לומר שהחשבון עוקל על ידי העיריה ומס הכנסה בשל חובות.
בלילה גילינו שהחשמל לבית נותק.
ואז הכתה בנו האמת –
אבא מת